IFPI Danmark | Magstræde 10A, 2. sal | 1204 København | ifpi@ifpi.dk

Medlemskab

Hvem kan blive medlem?
IFPI Danmark optager producenter og distributører af indspillet musik, som regelmæssigt producerer eller har dansk eneret på at distribuere indspillet musik.

Hvad forpligter man sig til som medlem af IFPI Danmark?
Alle medlemmer af IFPI er forpligtet til at overholde vedtægterne samt de øvrige beslutninger, som træffes af organisationens medlemmer. Det gælder blandt andet overenskomster og kodeks.

Foreningens medlemmer har pligt til månedligt at indberette deres omsætning til IFPI’s sekretariat. Informationerne bliver benyttet til at lave branchestatistik. Derfor har medlemmerne også pligt til at stille andre brancherelevante oplysninger til rådighed for organisationens sekretariat – f.eks. oplysninger om eksportindtægter og beskæftigelsesmæssige forhold.

Hvad koster det at være medlem af IFPI Danmark?
Medlemskontingentet er sammensat af flere elementer:
• Et engangsbeløb ved indmeldelsen.
• Et årligt kontingent.
• Et årligt kontingent til IFPI’s hovedkontor i London.

Herudover betaler medlemmerne et omsætningsbestemt kontingent, som bliver brugt til at dække udgifter til fællesaktiviteter som f.eks. Danish Music Awards.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for nærmere information om aktuelle priser.

Hvordan bliver man medlem?
Hvis du ønsker at blive medlem af IFPI, skal du skrive en ansøgning om medlemskab. Ansøgningen sendes til IFPI via e-mail på ifpi@ifpi.dk

Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af selskabet og dets aktiviteter – herunder:
• etableringsår
• ejerkreds
• daglig ledelse
• selskabets omsætning, fordelt på egen produktion, licensindtægter og anden aktivitet
• udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis selskabet er et anparts- eller aktieselskab

Hvem tager stilling til medlemskabet?
Modtagne ansøgninger bliver behandlet af IFPI’s bestyrelse. Bestyrelsen indstiller ansøgeren til de øvrige medlemmer, der herefter tager endelig stilling til medlemskabet. Hvis bestyrelsen og de øvrige medlemmer har uddybende spørgsmål til ansøgningen, bliver ansøgeren selvfølgelig kontaktet.

Hvordan melder man sig ud af IFPI?
Et medlem kan opsige sit medlemskab med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Dvs. at man senest giver besked den 30. juni, hvis man ønsker at udtræde af foreningen den 31. december. Allerede indbetalte kontingenter refunderes ikke.

Seneste publikationer

10/01-2018
Vækst i de kreative erhverv
28/06-2017
Dansk Musikomsætning 2016
26/04-2017
IFPI Global Music Report
04/04-2017
Musikselskaber 2016
30/11-2016
Investing in Music

Seneste certificeringer

13/02 Robbie Williams Angels Guld
13/02 Big Sean Feat. E-40 I Don´T Fuck With You Guld
13/02 Amanda Tror Vi Er Nem´ Guld
13/02 Post Malone Go Flex Guld
13/02 Avicii Feat. Rita Ora Lonely Together Guld

Pressemeddelelser

04/04-2017
Forældet lovgivning hæmmer væksten i dan...
24/02-2016
Danskerne forrest med streaming af musik
25/02-2015
Fortsat vækst i dansk musik
26/08-2014
Digital dominans i musikbranchen
25/02-2014
Streaming skaber ny vækst i dansk musik