IFPI Danmark | Magstræde 10A, 2. sal | 1204 København | ifpi@ifpi.dk

Guld og platin

IFPI Danmark udsteder årligt mange guld- og platincertifikater for musikudgivelser, der har solgt mere end et nærmere fastsat antal eksemplarer. Kriterierne for udstedelse af certifikater er fastsat, så de svarer til forholdet mellem Danmarks størrelse og salget af musik. Kriterierne justeres med mellemrum for at afspejle udviklingen i markedet. Certificeringer sker altid efter de gældende kriterier, uanset hvornår udgivelsen er udgivet. Både salg af fysiske eksemplarer (f.eks. cd’er), digitale downloadformater og streams tæller med. De aktuelle certificeringskriterier fremgår af skemaet nedenfor.

  • Albums: IFPI’s sekretariat udsteder certifikater mod passende dokumentation for det fysiske salg fra producenten/distributøren og på basis af information fra M&I Service for downloadsalg og streaming. Det er producenten/distributørens ansvar at henvende sig til IFPI’s sekretariat med ønske om certificeringen og at fremskaffe den nødvendige dokumentation. 
  • Tracks: IFPI's sekretariat udsteder certificering på basis af information fra M&I Service for digitalt downloadsalg og streaming af enkelttracks. Salg af digitale downloads via mobilnettet, herunder også i form af video, tæller med. IFPI’s sekretariat fremsender automatisk certificeringen til foreningens medlemmer så snart, at dokumentationen fra M&I Service er tilgængelig. Hvis producenten/distributøren ønsker at inkludere fysisk salg (singler), er det producenten/distributørens ansvar at henvende sig skriftligt til IFPI’s sekretariat med ønske om certificeringen og at fremskaffe den nødvendige dokumentation for det fysiske salg. 

Omregning af streams til trackenheder og albumenheder: 
Vær opmærksom på, at selvstændig certificering baseret på streams er udgået, idet streams fra og med salget i uge 46 2014 er integreret track- og albumhitlisten, og hitlisten for streaming er udgået.

Den aktuelle omregningsfaktor for streaming af henholdsvis tracks og albums er:

Track: 100 streams = 1 enhed
Album: 1000 streams = 1 enhed

Omregningen foretages efter de gældende regler af M&I Service. Du kan læse mere om de præcise regler for omregning af streams til trackenheder og albumenheder her.

Kriterierne for tildeling af guld- og platincertifikater er pr. 17. november 2014:

Udg./Cert.

Guld

Platin

Dobbelt Platin

Trippel Platin

O.s.v.

Albums
Fysisk + digital + streaming

10.000

20.000

40.000

60.000

...

Singler
Fysisk + digital + streaming

30.000

60.000

120.000

180.000

...

Musikvideo/DVD

7.500

15.000

30.000

45.000

...

Entertainment
Video/DVD

10.000

20.000

40.000

60.000

...

DOKUMENTATION

  • Dokumentation for salg af fysiske eksemplarer skal indeholde kontrollerbare oplysninger om selskab/label, kunstnerens navn, udgivelsens titel og katalognummer. Dokumentationen skal også angive antal solgte stk.
  • Alt dokumenterbart salg kan tælle med ved opgørelsen. Men eksemplarer, der er foræret væk i salgsfremmende eller promotionmæssige sammenhænge, kan ikke medregnes.
  • Fysisk salg, digitalt salg og streaming kan lægges sammen ved opgørelsen. Downloadsalg af enkelttracks kan altså lægges sammen med både streaming og salget af de fysiske singler, og downloadsalg af albums kan på samme måde lægges sammen med salget af det fysiske album og streaming.
  • Det skal klart fremgå af dokumentationen, om det digitale salg er udgjort af enkelttracksalg, albumsalg eller andre former for samlet (såkaldt bundled) salg.
  • Forskellige versioner af en udgivelse (f.eks. almindelig single og maxisingle) kan lægges sammen ved opgørelsen.
  • IFPI’s sekretariat kan bede om supplerende dokumentation, hvis den fremlagte dokumentation virker utilstrækkelig til at kunne udstede et certifikat.

PRISKRITERIER 
Der er ingen priskriterier i forbindelse med certificeringer.

RETURRET OG RESTORDRER (KUN FYSISKE EKSEMPLARER) 
I de første fire måneder efter udgivelsesdato skal selskabet kunne fremvise et salg, som er 20 % over kriterierne for den ønskede certificering (f.eks. mindst 12.000 eksemplarer for at opnå ”guld” for album), hvis selskabet straks efter release ønsker at få certificeret en udgivelse. Efter firemånedersperiodens udløb gælder de almindelige kriterier igen, idet det må forventes, at forbrugere har udnyttet returretten.

Restordrer kan ikke indgå i certificeringsberegningen.

FRISTER I FORHOLD TIL HITLISTEN
Ønsker du, at en certificering angives på ugens Hitliste, er sidste frist for fremsendelse af dokumentation fredag kl. 12.00, hvor IFPI's sekretariat sender den samlede oversigt over ugens certificeringer til M&I Service. 

En e-mail til ifpi@ifpi.dk umiddelbart inden fristens udløb er ikke en garanti for, at sekretariatet også modtager materialet i rette tid. Er du sent ude, anbefaler vi derfor at du – inden fredag kl. 12 – sikrer dig, at certificeringen når at komme med på ugens Hitliste ved at ringe til Sabrina Højbjerg på tlf. 29 47 98 89.

CERTIFICERING AF IKKE-MEDLEMMERS UDGIVELSER
Certificering af en udgivelse er gratis for IFPI’s medlemmer. Er dit selskab ikke medlem af IFPI, vil selskabet blive opkrævet et gebyr på 5.000 kroner per udgivelse, der ønskes certificeret i kategorien ’Entertainment Video / DVD’ og 1.500 kroner per udgivelse i andre kategorier. Kontakt IFPI’s sekretariat og hør nærmere på e-mail: ifpi@ifpi.dk

Seneste publikationer

11/06-2015
Dansk Musikomsætning 2014
15/04-2015
IFPI Digital Music Report
25/02-2015
Musikselskaber 2014 - tal og perspektiver
10/12-2014
Investing in Music
12/06-2014
Dansk Musikstatistik 2013

Seneste certificeringer

28/01 KrebsFalch Tomandshånd Platin
27/01 David Bowie Blackstar Guld
26/01 Fall Out Boys Centuries Guld
26/01 Lukas Graham Happy Home Guld
26/01 Alan Walker Faded Guld

Pressemeddelelser

25/02-2015
Fortsat vækst i dansk musik
26/08-2014
Digital dominans i musikbranchen
25/02-2014
Streaming skaber ny vækst i dansk musik
11/11-2013
Marie Key til tops ved DMA 2013
06/11-2013
Den danske musikbranche er en milliardin...