Skip to main content
IFPI Danmark

IFPI Danmark

Musikselskabernes brancheorganisation

IFPI er musikselskabernes brancheorganisation. Vores fornemste opgave er at sikre de bedst mulige forretningsvilkår for danske musikselskaber.

I IFPI afsøger vi nye muligheder for kommerciel udnyttelse af musik. Det gør vi ved at omfavne nye digitale løsninger. Det gør vi ved at tage hånd om musikselskabernes rettigheder. Og vi gør det ved at synliggøre den kulturelle og kommercielle værdi, som musikken positivt bidrager til i vores samfund.

Musikselskaberne spiller en afgørende rolle for udviklingen og synliggørelsen af nye talenter. Derfor arbejder vi for, at musikselskaberne har ressourcer til at sikre udviklingen af spændende musiknavne, der kan medvirke til et levende kulturliv i Danmark.

I IFPI ønsker vi at give forbrugerne optimale muligheder for at drage nytte af musik. Vi arbejder derfor fokuseret på at bidrage positivt til etableringen af nye digitale tjenester og andre tiltag, der kommer både musikselskaber, musikere og forbrugere til gode.

IFPI Danmark er en del af IFPI International, som på verdensplan repræsenterer mere end 1.300 producenter og distributører fordelt på 60 markeder.

IFPI Danmarks medlemskreds er sammensat af musikselskaber, der bidrager til produktion og distribution af musik i Danmark. Omsætningen hos IFPI Danmark udgør tilsammen ca. 95 % af den samlede omsætning fra salg af musikudgivelser i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).

SEKRETARIAT

IFPI Danmarks sekretariat varetages af Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Daniel Montigny

Daniel Montigny

Jura

Send e-mail

+45 2624 3379

Jakob Plesner Mathiasen

Jakob Plesner Mathiasen

Udpeget direktør (National Group Director)

Send e-mail

+45 51 57 30 87

Lasse Lindholm

Lasse Lindholm

Udpeget direktør for kommunikation og public affairs

Send e-mail

+45 26 23 38 33

Lasse Lau Nielsen

Lasse Lau Nielsen

Jura

Send e-mail

+45 28 35 29 24

Mikala Alida Fritz

Mikala Alida Fritz

Udpeget Finance Director

Send e-mail

+45 31 38 39 43

Sofie Sarlvit

Sofie Sarlvit

Kommunikationskonsulent

Send e-mail

+45 60 71 34 18

Thor Martin Bærug

Thor Martin Bærug

Ekstern seniorkonsulent

Send e-mail

+45 26 11 26 03

BESTYRELSE

IFPI Danmarks bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen består af seks medlemmer. Tre af medlemmerne repræsenterer de uafhængige danske/skandinaviske selskaber. Tre af medlemmerne repræsenterer de danske afdelinger af de internationale selskaber. Bestyrelseslederen vælges af IFPI Danmarks medlemmer blandt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Henrik Daldorph

Henrik Daldorph

Direktør, Sony Music A/S (Bestyrelsesleder)
Casper Bengtson

Casper Bengtson

Direktør, Universal Music A/S
Laura Littauer

Laura Littauer

Director, Sundance Music
Søren Krogh Thompson

Søren Krogh Thompson

General Manager, Playground Music Denmark A/S
Karen Vincent

Karen Vincent

Direktør, Warner Music
Jesper Reginal

Jesper Reginal

Direktør, Crunchy Frog

INITIATIVERHitlisten.nu


IFPI samarbejder med analysevirksomheden M&I Service om udarbejdelsen af Danmarks officielle hitlister for musik. Samtlige lister bliver ugentligt og årligt opdateret på Hitlisten.nu, ligesom listerne hver uge offentliggøres af forskellige danske medier.  SheCanPlay


IFPI Danmark støtter musikfællesskabet SheCanPlay. SheCanPlay bygger bro mellem den etablerede musikbranche og de talentfulde kvinder og unge piger, der drømmer om et professionelt liv med musikken. Formålet er at skabe flere muligheder for fremtidens kvindelige musikere.  


Danish Music Awards


IFPI står bag Danish Music Awards (DMA), der fejrer den rytmiske musik og de musikere, der skaber den.  


Music Export Denmark


IFPI har igennem flere år deltaget i en række kollektive eksportfremstød. Fra 2005 har IFPI sammen med DR, ROSA, Venue Fonden og DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber) været en del af organisationen Music Export Denmark (MXD), der med økonomisk opbakning fra Kulturministeriet støtter en lang række eksportaktiviteter inden for musikken. 


Trygt Rum


IFPI støtter sammen med 12 musik- og kulturorganisationer det anonyme rådgivningstilbud ’Trygt Rum’, som varetages af Sex & Samfund. Telefon: 70 20 99 99. Åbningstid: Tirsdag til fredag klokken 15.00-17.00  


SAMARBEJDER
IFPI Danmark er medlem af Dansk Erhverv. Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, som repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Dansk Erhverv varetager i tæt samarbejde med IFPI musikselskabernes politiske interesser over for alle relevante myndigheder.


IFPI er medlem af RettighedsAlliancen sammen med en bred gruppe af andre aktører fra de kreative brancher. RettighedsAlliancens formål er at bidrage til en bæredygtig udvikling for de kreative brancher ved at forhindre ulovlig deling, kopiering og distribution af underholdningsprodukter.
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO) forvalter musikselskabernes rettigheder. I 2016 overdrog IFPI Danmark sine forvaltningsaktiviteter til MPO. Overdragelsen indebærer, at MPO står for at forvalte musikselskabernes rettigheder og for at udlodde musikselskabernes rettighedsvederlag.


Gramex indhenter betaling for offentligt fremført musik på vegne af IFPI’s medlemmer. Dvs. at når en musikudgivelse afspilles i radioen, fjernsynet eller andre offentlige steder, har Gramex ansvaret for at indkræve betaling på vegne af musikselskaberne.
Copydan sørger for, at musikselskaberne får betaling for salg og brug af blanke medier. Blanke medier kan nemlig bruges til at kopiere musik, så på den måde sørger Copydan for at kompensere musikselskaberne for tabt indtjening. Desuden opkræver Copydan Verdens TV betaling, når musik f.eks. bliver brugt i tv- og radioprogrammer, der udsendes af andre tv- eller radiostationer (såkaldt retransmission).